20 December 2008

Някои характерни дейности, извършвани от бебето Яна

Биберонча се (глагол: аз се биберонча, ти се биберончиш, той се биберончи)

Обозначава работа с биберон, инструмент още известен като „най-добрият приятел на майката”. Биберонченето има различни степени на интезивност, от плавни валсови движения до бесен рокендрол. От същата семантична група заслужава внимание производният глагол „забиберончвам”; често се употребява във фразата „Забиберончих бебето и то се кротна”.

Самолетча се
или правя някого на самолет (глагол: аз се самолетча, ти се самолетчиш, той се самолетчи)


Обозначава движението на обект от клас двумесечено бебе в триизмерно пространство на височина от няколко сантиметра до 2 метра от пода. Тялото е във водоравно положение, главата сочи напред, ръцете са разперени леко встрани и махат.


По време на полет се изпълняват няколко фигури:
- свредел: издигане от пода към тавана по траектория която описва разгъваща се спирала;
- вертикално излитане: бързо набиране на височина по пчелна линия;
- пикиране: снижаване с цел разглеждане от близо на наземен обект от особен интерес – например мишка със спасителен пояс, извънземен пингвин или плюшен робот – последвано от плавно набиране на височина.

Бебето Яна получава разрешение за излитане и съответно се прави на самолет само непосредствено преди хранене. Биберонченето и самолетченето не се практикуват едновременно от съображения за безопасност. Добрият родителски контрол гарантира разумна крайцерска скорост и приятни емоции за бебето.