25 May 2010

Избрани цитати от поздравителни писма

<<===@===>>
Майка героиня, браво.
<<===@===>>
Заето време е било за вас миналата седмица. Ама плодотворно. Добър урожай. Нямам забележки.
<<===@===>>
Да е тънка като топола, бяла и червена като ябълка.
<<===@===>>
Разгледах нейния блог и намирам, че Дара е много очарователна млада дама.
<<===@===>>
Поздрави от нас четиримата на вас четиримата!
<<===@===>>
...дъждът от бебета е хубаво нещо, но може би малко слънце за почивка няма да навреди...
<<===@===>>
Ай, стига ве!!! Вий са оляхте!!!
<<===@===>>
Това дете се очертава да бъде моята любимка от вашето семейство - родени сме в един и същ ден. Ще има да се надбягваме за подаръци.
<<===@===>>
...сигурно сега ти е лудница, та затова на теб ти пожелавам по-спокойно второ бебешорство...
<<===@===>>
За Христо съм запазил почетно място в клуба на бащите само с дъщери и в международната програма за обмяна на опит "Бащи без граници".

No comments:

Post a Comment